Firmaların Katılım Amaçları

Firmaların Katılım Amaçları

%54 Yeni ürünlerini tanıtmak

%32 Pazar payını genişletmek

%20 Trendleri ve Rakiplerini takip etmek

%40 Marka Bilinirliğini Artırmak